درباره انصار کالا

about us

از آغاز تا کنون

شرکت پخش موادغذایی انصار کالای ستاره صبا يکی از شرکت های مطرح در حوزه توزیع و پخش عمده مواد غذایی که از سال 1372در قالب بنکداری مواد غذایی فعاليت خود را آغاز نموده است
آينده نگری اين شرکت طی 28 سال گذشته موجب ارائه راهکارهای جامع و تخصصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گرديده که اين امر منجر به کسب جايگاه ممتاز اين شرکت نزد مشتريان شده است.
شرکت در مورخ 28/05/1393 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 458919 ثبت گردید.
اگرچه در ابتدا محصولات و خدمات محدودی توسط شرکت ارایه می شد، اما نگرش موسسین به این فعالیت به عنوان کسب و کاری پویا و بالنده، به سرعت شرکت را از جایگاه مناسبی در بازار هدف برخوردار نمود.
شرایط رقابتی بازار و لزوم و توجه روزافزون به تغییرات تکنولوژیک و تحولات سریع ناشی از آن در صنعت از یک سو و افزایش فعالیت ها ضمن توجه به ارتقاء نظام مدیریت کیفیت از سوی دیگر، این ضرورت را ایجاب کرد تا تغییراتی بنیادین در سازماندهی و فضای فیزیکی شرکت به تناسب اهداف پیش بینی شده، پی ریزی شود.
در سال 1387، با اخذ نمایندگی از صنایع غذایی نادی رسما نماینده این شرکت در تهران گردید

برندهای محصولات انصار کالا

مجوزهای فعالیت